výkup kovů olomouc

kovošrot Velká Bystřice

O firmě

Výkup kovů za nejvyšší ceny v okolí

Společnost Kovošrot Velká Bystřice udržuje nejvyšší ceny výkupu v okolí Olomouce, působící v oboru nákupu, třídění, úpravy a zpracování druhotných surovin - barevných kovů a ocelového šrotu.

Společnost si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí a v tomto duchu se snaží důsledně dodržovat platná ustanovení legislativy týkající se ochrany životního prostředí a svou činností napomáhat k jeho zlepšování.


                                                                                                         NOVĚ VÝKUP AUTOBATERIÍ ZA                                 13 Kč/kg !!!               

       V pondělí 29.8. 2016 bude výkupna uzavřena z                       důvodu čerpání dovolené.